Tủ điều khiển thiết bị nhà yến


tu-4-tang

Tủ điều khiển thiết bị nhà yến

3 tầng

ĐẶC TÍNH

  Thông tin sản phẩm
   - Điều khiển độ ẩm 4 tầng
  - Cài đặt hẹn giờ Amply cho 4 tầng
  - Cài đặt toàn bộ thiết bị nhà yến
  Chức năng 𝐓𝐮̉ Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐊𝐡𝐢𝐞̂̉𝐧 𝟒 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠:
  - Bỏ qua nhiều công đoạn đi dây trong phòng máy
  -  Phòng kĩ thuật sẽ gọn gàng hơn phù hợp cho nhà yến có phòng kĩ thuật nhỏ
  - Tiết kiệm thời gian lắp ráp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  Thông tin sản phẩm
   - Điều khiển độ ẩm 4 tầng
  - Cài đặt hẹn giờ Amply cho 4 tầng
  - Cài đặt toàn bộ thiết bị nhà yến
  Chức năng 𝐓𝐮̉ Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐊𝐡𝐢𝐞̂̉𝐧 𝟒 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠:
  - Bỏ qua nhiều công đoạn đi dây trong phòng máy
  -  Phòng kĩ thuật sẽ gọn gàng hơn phù hợp cho nhà yến có phòng kĩ thuật nhỏ
  - Tiết kiệm thời gian lắp ráp
Không có tài liệu.
Không có video.