Tủ chống sét lan truyền


tủ chống sét ab

Tủ chống sét lan truyền

Thông tin sản phẩm
Tủ  có kích thước : 20cm x 30cm x 20 cm
– Chứng Chỉ: Giấy chứng nhận quốc tế
– Electric xếp hạng: 230/400 V, AC50/60Hz, pha;
– Tiêu Chuẩn: IEC 61643-1 GB18802.1
Chức năng của tủ:
– Ngăn dòng điện cao cáp chuyền vào đường dẫn điện của thiết bị
– Bảo vệ thiết bị nhà yến
– Chống sét lan truyền từ 3km vòng quanh nhà yến

Quý khách hàng có nhu cầu, vui lòng liên hệ 𝟎𝟗𝟎𝟔.𝟗𝟑𝟎.𝟏𝟕𝟐

ĐẶC TÍNH

  Thông tin sản phẩm
  -
  Tủ  có kích thước : 20cm x 30cm x 20 cm
  - Chứng Chỉ: Giấy chứng nhận quốc tế
  - Electric xếp hạng: 230/400 V, AC50/60Hz, pha;
  - Tiêu Chuẩn: IEC 61643-1 GB18802.1

  Chức năng của tủ:
  - Ngăn dòng điện cao cáp chuyền vào đường dẫn điện của thiết bị
  - Bảo vệ thiết bị nhà yến
  - Chống sét lan truyền từ 3km vòng quanh nhà yến

  Quý khách hàng có nhu cầu, vui lòng liên hệ 𝟎𝟗𝟎𝟔.𝟗𝟑𝟎.𝟏𝟕𝟐

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  Thông tin sản phẩm
  -
  Tủ  có kích thước : 20cm x 30cm x 20 cm
  - Chứng Chỉ: Giấy chứng nhận quốc tế
  - Electric xếp hạng: 230/400 V, AC50/60Hz, pha;
  - Tiêu Chuẩn: IEC 61643-1 GB18802.1Chức năng của tủ:
  - Ngăn dòng điện cao cáp chuyền vào đường dẫn điện của thiết bị
  - Bảo vệ thiết bị nhà yến
  - Chống sét lan truyền từ 3km vòng quanh nhà yến

  Quý khách hàng có nhu cầu, vui lòng liên hệ 𝟎𝟗𝟎𝟔.𝟗𝟑𝟎.𝟏𝟕𝟐
  tủ chống sét ab
Không có tài liệu.