Hội đồng thành viên sáng lập


Trần Văn Tuấn (Yến Hàng Kiên Giang)

Anh Cả (Kiên Giang)

anh2
Đoàn Thế Mười (Yến Sào Thế Mười)

Anh 2 (Bình Định)

anh_tung
Vũ Mạnh Tùng (Tùng Vũ)

Anh 3 (TPHCM)

anh_cuong
Nguyễn Kiên Cường (Nuôi Yến Việt)

Anh 5 (Cà Mau)

anh_dung
Trần Quốc Dũng (Dũng Phi Yến)

Anh 6 (TPHCM)

anhlam
Lê Văn Lâm (Lâm Lê)

Anh 7 (Bình Định)

a_thu
Phan Văn Thư (Thu Phan)

Anh 9 (Quảng Trị)

anh_linh
Nguyễn Duy Linh (Linh Lucky)

Anh 10 (Đà Nẵng)

anhlinh
Đinh Bộ Lĩnh (Yến Sào Xứ Việt)

Anh 11 (Đồng Nai)

atuananh
Trần Tuấn Anh (Yến Sào Nam Phú)

Anh 12 (Bình Phước)