Tủ điều khiển ẩm 4.0


Placeholder

Tủ điều khiển ẩm 4.0

Thông tin sản phẩm
– Báo nhiệt độ
– Báo độ ẩm
– Báo mức cạn nước
– Cài đặt thông số độ ẩm online
– Vận hành độ ẩm Phun Sương từ xa
Chống cháy, chống bó cứng mạt đạn
Ưu điểm
–  Một bộ điều khiển 4.0 điều khiển được 4 phun sương gà
–  Giao diện dễ dàng, DÙNG TRÊN IPONE VÀ phần mềm ANDROID

ĐẶC TÍNH

  tủ 4.0
  Thông tin sản phẩm
  - Báo nhiệt độ
  - Báo độ ẩm
  - Báo mức cạn nước
  - Cài đặt thông số độ ẩm online
  - Vận hành độ ẩm Phun Sương từ xa
  - Chống cháy, chống bó cứng mạt đạn
  Ưu điểm
  -  Một bộ điều khiển 4.0 điều khiển được 4 phun sương gà
  -  Giao diện dễ dàng, DÙNG TRÊN IPONE VÀ phần mềm ANDROID
  - Vận hành 24/24

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  tủ 4.0
  Thông tin sản phẩm
  - Báo nhiệt độ
  - Báo độ ẩm
  - Báo mức cạn nước
  - Cài đặt thông số độ ẩm online
  - Vận hành độ ẩm Phun Sương từ xa
  - Chống cháy, chống bó cứng mạt đạn
  Ưu điểm
  -  Một bộ điều khiển 4.0 điều khiển được 4 phun sương gà
  -  Giao diện dễ dàng, DÙNG TRÊN IPONE VÀ phần mềm ANDROID
  - Vận hành 24/24
Không có tài liệu.