BỘ ĐIỀU KHIỂN ẨM + NHIỆT ĐỘ FOX 300A_1


Placeholder

BỘ ĐIỀU KHIỂN ẨM + NHIỆT ĐỘ FOX 300A_1

𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐤𝐢̃ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭
– SKU: FOX-300A-1
– Hãng sản xuất: Conotec
– Chất lượng: Mới 100%
– Bảo hành: Chính hãng
– Thời gian bảo hành: 1 Năm
– Điện áp ngõ vào : 110V, 220V
TỦ ẨM 300A-1

ĐẶC TÍNH

  𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐤𝐢̃ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭
  - SKU: FOX-300A-1
  - Hãng sản xuất: Conotec
  - Chất lượng: Mới 100%
  - Bảo hành: Chính hãng
  - Thời gian bảo hành: 1 Năm
  - Điện áp ngõ vào : 110V, 220V
  TỦ ẨM 300A-1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐤𝐢̃ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭
  - SKU: FOX-300A-1
  - Hãng sản xuất: Conotec
  - Chất lượng: Mới 100%
  - Bảo hành: Chính hãng
  - Thời gian bảo hành: 1 Năm
  - Điện áp ngõ vào : 110V, 220V
Không có tài liệu.
Không có video.