Love castle 2 lit


love_castle2l

Love castle 2 lit

Dùng để thu hút dẫn dụ chim Yến vào nhà mới.
Hổ trợ vào quá trình bắt cặp và nhã tổ của chim yến.
Dùng lâu dài nhà yến sẽ diệt được các loại côn trùng.
Mùi Lovecaste này phun lên ván, tác dụng kích thích chim yến bắt cặp và nhã tổ nhanh.

ĐẶC TÍNH

    THÔNG SỐ KỸ THUẬT

      Không có tài liệu.
      Không có video.