Strong Aromatic 5 lit


strong-aromatic

Strong Aromatic 5 lit

Công dụng: Dẫn dụ chim yến về nhiều, tạo bầy đàn và sinh sản nhanh.
Dùng phun lên gỗ để sát trùng và diệt mốc lên gỗ trong nhà yến.

Danh mục:

ĐẶC TÍNH

    THÔNG SỐ KỸ THUẬT

      Không có tài liệu.
      Không có video.