Strong Aromatic 5 lit


strong-aromatic

Strong Aromatic 5 lit

Công dụng: Dẫn dụ chim yến về nhiều, tạo bầy đàn và sinh sản nhanh.
Dùng phun lên gỗ để sát trùng và diệt mốc lên gỗ trong nhà yến.

ĐẶC TÍNH

    THÔNG SỐ KỸ THUẬT

      Không có tài liệu.
      Không có video.