Mùi khai Ammonium


Artboard 1 copy 31

Mùi khai Ammonium

Là loại bột đặc trưng có mùi khai được trộn lẫn vào
phân chim Yến để giữ mùi phân được lâu hơn

Danh mục:

ĐẶC TÍNH

    THÔNG SỐ KỸ THUẬT

      Không có tài liệu.
      Không có video.