Mùi khai Ammonium


Artboard 1 copy 31

Mùi khai Ammonium

Là loại bột đặc trưng có mùi khai được trộn lẫn vào
phân chim Yến để giữ mùi phân được lâu hơn

ĐẶC TÍNH

    THÔNG SỐ KỸ THUẬT

      Không có tài liệu.
      Không có video.