Dung dịch tạo mùi bày đàn Full Aromatic


Full-aromatic

Dung dịch tạo mùi bày đàn Full Aromatic

– Tạo mùi dẫn dụ chim tự nhiên và môi trường thân thiện cho chim yến
– Dẫn dụ chim yến tập trung về nhiều và sinh sản.
– Dùng xịt tất cả trên tường và cửa chim vào.

ĐẶC TÍNH

    THÔNG SỐ KỸ THUẬT

      Không có tài liệu.
      Không có video.