Ốp Lưới


op-luoi-vung-dat-yen

Ốp Lưới

Ốp lưới dùng để chống thiên địch trong và ngoài nhà Yến
Gồm có 2 loại ốp lưới 90 và ốp lưới 114

ĐẶC TÍNH

    THÔNG SỐ KỸ THUẬT

      Không có tài liệu.
      Không có video.