DUNG DỊCH XUA ĐUỔI RẮN SNAKE OUT


Placeholder

DUNG DỊCH XUA ĐUỔI RẮN SNAKE OUT

𝑻𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎
– Công dụng: Xua đuổi rắn tránh xa nhà yến
–  Cách dùng: Quét xung quanh nhà yến, ngang qua cửa phòng
nhà yến (đặc biệt không quét trong nhà yến)
Hạn sử dụng: Hiệu quả từ 6 đến 8 tháng ( phụ thuộc vào
cách quét)
Chủng loại: Chai 500ml và Chai 1 lít
DUNG DỊCH XUA ĐUỔI RẮN

ĐẶC TÍNH

  𝑻𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎
  - Công dụng: Xua đuổi rắn tránh xa nhà yến
  -  Cách dùng: Quét xung quanh nhà yến, ngang qua cửa phòng
  nhà yến (đặc biệt không quét trong nhà yến)
  - Hạn sử dụng: Hiệu quả từ 6 đến 8 tháng ( phụ thuộc vào
  cách quét)
  - Chủng loại: Chai 500ml và Chai 1 lít

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  𝑻𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎
  - Công dụng: Xua đuổi rắn tránh xa nhà yến
  -  Cách dùng: Quét xung quanh nhà yến, ngang qua cửa phòng
  nhà yến (đặc biệt không quét trong nhà yến)
  - Hạn sử dụng: Hiệu quả từ 6 đến 8 tháng ( phụ thuộc vào
  cách quét)
  - Chủng loại: Chai 500ml và Chai 1 lít
DUNG-DICH-XUA-DUOI-RAN-1.jpg -
Không có video.