Miếng chống tắc kè, thằn lằn


chongcutacke

Miếng chống tắc kè, thằn lằn

Kích thước: 15cm x 20cm
Xuất xứ: Việt Nam
Công dụng: Lắp xung quanh cửa miệng hang, chống tắc kè, thằn lằn hoặc các con vật khác ngăn chặn các con vật bò vào trong nhà yến.

ĐẶC TÍNH

    THÔNG SỐ KỸ THUẬT

      Không có tài liệu.
      Không có video.