MEN VI SINH BIO MICROCER


Placeholder

MEN VI SINH BIO MICROCER

𝐌𝐞𝐧 𝐯𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐁𝐢𝐨 𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨𝐜𝐞𝐫 của SHL giúp cho nhà yến
– Khử mùi đa năng
Tăng trưởng bầy đàn nhanh
– Kích thích chim bắt cặp nhanh
– Tạo sinh quyển tự nhiên cho nhà yến
– Giúp tổ yến trắng hơn, hạn chế công trùng trong nhà yến
như mạt, kiến, gián,….
Cách dùng
–  Pha 1 kg men vi sinh pha với 30 lít.
–  Phun cách gỗ 1 mét
–  Đặc biệt dọn phân trước khi dùng men vi sinh

ĐẶC TÍNH

  𝐌𝐞𝐧 𝐯𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐁𝐢𝐨 𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨𝐜𝐞𝐫 của SHL giúp cho nhà yến
  - Khử mùi đa năng
  - Tăng trưởng bầy đàn nhanh
  - Kích thích chim bắt cặp nhanh
  - Tạo sinh quyển tự nhiên cho nhà yến
  - Giúp tổ yến trắng hơn, hạn chế công trùng trong nhà yến
  như mạt, kiến, gián,....
  Cách dùng
  -  Pha 1 kg men vi sinh pha với 30 lít.
  -  Phun cách gỗ 1 mét
  -  Đặc biệt dọn phân trước khi dùng men vi sinh
  -  .............

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  𝐌𝐞𝐧 𝐯𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐁𝐢𝐨 𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨𝐜𝐞𝐫 của SHL giúp cho nhà yến
  - Khử mùi đa năng
  - Tăng trưởng bầy đàn nhanh
  - Kích thích chim bắt cặp nhanh
  - Tạo sinh quyển tự nhiên cho nhà yến
  - Giúp tổ yến trắng hơn, hạn chế công trùng trong nhà yến
  như mạt, kiến, gián,....
  Cách dùng
  -  Pha 1 kg men vi sinh pha với 30 lít.
  -  Phun cách gỗ 1 mét
  -  Đặc biệt dọn phân trước khi dùng men vi sinh
  -  .............
Không có tài liệu.