DUNG DỊCH XỬ LÝ MỐC BIO NANOCER


DUNG DỊCH TRỊ MỐC BIO NANOCER

DUNG DỊCH XỬ LÝ MỐC BIO NANOCER

BIO NANOCER của 𝐒𝐇𝐋 trị mọi loại mốc tron nhà yến như:
–  𝑴𝒐̂́𝒄 𝒙𝒂𝒏𝒉
𝑴𝒐̂́𝒄 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈
– 𝑴𝒐̂́𝒄 đ𝒆𝒏
𝐇𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠
–  Pha 1 lít dung dịch trị mốc BIO NANOCERvào 10 lít nước
–  Dùng khăn sạch nhúng vào dung dịch, vắt khô, lao sạch chỗ
mốc, giặt sạch khăn.
–  Dùng khăn khác nhúng vào dung dịch và lao lại 1 lần nữa.
Đối với một số chỗ không bị mốc, có thể phun để xử lý cho
gỗ sạch bụi bẩn.
Đặc biệt, phun tránh tổ yến.
–  Dung dịch không mùi, không ảnh hưởng đến việc làm tổ của
chim yếnDUNG DỊCH TRỊ MỐC BIO NANOCER

ĐẶC TÍNH

  BIO NANOCER của 𝐒𝐇𝐋 trị mọi loại mốc tron nhà yến như:
  -  𝑴𝒐̂́𝒄 𝒙𝒂𝒏𝒉
  - 𝑴𝒐̂́𝒄 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈
  - 𝑴𝒐̂́𝒄 đ𝒆𝒏
  𝐇𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠
  -  Pha 1 lít dung dịch trị mốc BIO NANOCERvào 10 lít nước
  -  Dùng khăn sạch nhúng vào dung dịch, vắt khô, lao sạch chỗ
  mốc, giặt sạch khăn.
  -  Dùng khăn khác nhúng vào dung dịch và lao lại 1 lần nữa.
  - Đối với một số chỗ không bị mốc, có thể phun để xử lý cho
  gỗ sạch bụi bẩn.
  - Đặc biệt, phun tránh tổ yến.
  -  Dung dịch không mùi, không ảnh hưởng đến việc làm tổ của
  chim yến

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  BIO NANOCER của 𝐒𝐇𝐋 trị mọi loại mốc tron nhà yến như:
  -  𝑴𝒐̂́𝒄 𝒙𝒂𝒏𝒉
  - 𝑴𝒐̂́𝒄 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈
  - 𝑴𝒐̂́𝒄 đ𝒆𝒏
  𝐇𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠
  -  Pha 1 lít dung dịch trị mốc BIO NANOCERvào 10 lít nước
  -  Dùng khăn sạch nhúng vào dung dịch, vắt khô, lao sạch chỗ
  mốc, giặt sạch khăn.
  -  Dùng khăn khác nhúng vào dung dịch và lao lại 1 lần nữa.
  - Đối với một số chỗ không bị mốc, có thể phun để xử lý cho
  gỗ sạch bụi bẩn.
  - Đặc biệt, phun tránh tổ yến.
  -  Dung dịch không mùi, không ảnh hưởng đến việc làm tổ của
  chim yến
Không có tài liệu.
Không có video.