Thẻ nhớ USB


Artboard 1 copy 37

Thẻ nhớ USB

Lưu trữ tiếng chin yến,
dùng để phát tiếng chim

ĐẶC TÍNH

    THÔNG SỐ KỸ THUẬT

      Không có tài liệu.
      Không có video.