Thẻ nhớ SD


the-nho-sd-vung-dat-yen

Thẻ nhớ SD

Lưu trữ tiếng chim yến, dùng để phát tiếng chim

ĐẶC TÍNH

    THÔNG SỐ KỸ THUẬT

      Không có tài liệu.
      Không có video.