Tag: thương lái trung quốc bán lại với giá gấp 10 lần