Tag: độ ẩm trong nhà yến


Cách để kiểm soát nhiệt độ trong nhà yến

Cách để kiểm soát nhiệt độ trong nhà yến

Cách để kiểm soát nhiệt độ trong nhà yến: + Bức xạ : mái và tường nhà hấp thụ năng lượng mặt trời, trở thành nguồn phát nhiệt/bức xạ nhiệt rất mạnh vào bên trong nhà. Muốn giảm hay tăng nhiệt độ trong nhà, chủ yếu phải xử lý nguồn phát nhiệt này. Bạn có thể xử lý giảm nhiệt bằng cách tác động trực tiếp vào nguồn nhiệt; dùng gạch xây, tôn cách nhiệt, sơn cách nhiệt cả nhà, phun nước trực tiếp lên tường, mái; hay đưa nhiệt lượng trong nhà ra ngoài, bằng cách dùng pec phun nước (nước hấp thụ nhiệt lượng, chảy ra ngoài), hay đối lưu không khí đề cập bên dưới + Đối lưu không khí : nhiệt lượng sẽ được chuyển từ trong nhà ra ngoài bằng cách đối lưu không khí, dòng khí dịch chuyển từ nơi nóng sang nơi lạnh. Đối lưu không khí còn đưa các khí độc trong nhà ra ngoài, bổ sung oxi. Hiện có 2 cách thực hiện đối lưu không khí : – Trực tiếp : sử dụng ống nhựa cho không khí trong và ngoài đối lưu trực tiếp. Ưu điểm của phương pháp này là kiểm soát rất tốt dòng khí ra vào, thông qua việc đóng hay mở ống một cách nhanh chóng. Sử dụng cách này bạn phải chú ý vấn đề tiêu sáng. Nhiều bạn nói cách này sẽ đưa khí nóng vào nhà, k đúng, mà phải nói ngược lại mới đúng, đưa nhiệt lượng từ trong nhà ra bên ngoài một cách nhanh chóng, làm nhiệt độ nhà giảm xuống. Nhiệt độ trong bóng râm dưới các tán cây luôn thấp hơn bên ngoài, cho dù độ mở của bóng...

Xem thêm