Dao lấy tổ yến loại cong


dao-lay-to-yen-cong-vung-dat-yen-shl

Dao lấy tổ yến loại cong

– Dao lấy tổ yến một cách để dàng .
– Có thể soi trong tổ yến có trứng và chim non hay không.
– Chất liệu bằng inox

ĐẶC TÍNH

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT

   - Dao lấy tổ yến một cách để dàng .
   - Có thể soi trong tổ yến có trứng và chim non hay không.
   - Chất liệu bằng inox

  Không có tài liệu.
  Không có video.