Cuối Ngang Xanh


cuoingangxanh

Cuối Ngang Xanh

Để nối béc phun sương tại các vị trí đầu.

ĐẶC TÍNH

    THÔNG SỐ KỸ THUẬT

      Không có tài liệu.
      Không có video.