Co Nhựa 8L


conhua8l

Co Nhựa 8L

Để nối dây phun sương tại các vị trí gấp khúc vuông
Đồng thời rẽ nhanh sang hướng khác để tạo nên một hệ thống phun sương hoàn chỉnh.

ĐẶC TÍNH

    THÔNG SỐ KỸ THUẬT

      Không có tài liệu.
      Không có video.