Amply SHL Pro_200 new


amply pro 200.

Amply SHL Pro_200 new

Thông tin sản phẩm
– Tải 300 loa ru
– Bảo hành 1 năm
– Sản xuất tại Việt Nam
– Amply độc quyền của SHL
 Tính năng mới:
– Mặt nhôm cnc 𝐦𝐚̀𝐮 𝐭𝐢𝐭𝐚𝐧
– Công tắt 𝙡𝙤𝙪𝙙𝙣𝙚𝙨𝙨 và đèn báo chạm loa chung
– 𝐁𝐨𝐚𝐫𝐝 𝐌𝐚𝐢𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐨𝐚𝐫𝐝 nguồn sử dụng mạch in sợi thuỷ

ĐẶC TÍNH

   Tính năng mới:
  - Mặt nhôm cnc 𝐦𝐚̀𝐮 𝐭𝐢𝐭𝐚𝐧
  - Công tắt 𝙡𝙤𝙪𝙙𝙣𝙚𝙨𝙨 và đèn báo chạm loa chung
  - 𝐁𝐨𝐚𝐫𝐝 𝐌𝐚𝐢𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐨𝐚𝐫𝐝 nguồn sử dụng mạch in sợi thuỷ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  Thông tin sản phẩm
  – Tải 300 loa ru
  – Bảo hành 1 năm
  – Sản xuất tại Việt Nam
  – Amply độc quyền của SHL

Không có tài liệu.