•  / 

Đã tìm thấy 1 kết quả cho từ khoá " bẫy cú nhà yến "
  • bay-cu-vung-dat-yen-shlbay-cu-vung-dat-yen-shl-2

    Bẫy cú mèo

    Bẫy cú mèo được thiết kế bằng gỗ thông. Bẫy cú mèo để những nơi có độ phảng mà cú hay đậu, khi chim cú đậu lên sẽ dập lại ngay lập tức và giữ chim lại.
    Những vị trí đặt bẫy: nên đặt trên loa lục giác, cửa miệng hang hoặc miệng giếng trời của nhà yến.