Yến Thô Nguyên Chất


ytnc

Yến Thô Nguyên Chất

Tổ yến thô còn lông là loại yến có mùi thơm và công dụng đặc trưng, sợi yến sẽ dai và nở nhiều hơn tổ yến tinh chế, đặc biệt sẽ cực kì dễ dàng nhận biết yến thật hay giả. Sản phẩm Tổ yến thô nguyên chất được thu hoạch trực tiếp từ các nhà yến Việt Nam, được tuyển chọn những tổ yến đẹp nhất, sạch nhất.

Đây là những tổ yến thô hoàn toàn tự nhiên và chưa qua bất kỳ xử lý nào.

Featured

    TECHNICAL SPECIFICATIONS

      Không có tài liệu.
      Không có video.