Yến Rút Lông


yrl3

Yến Rút Lông

Sản phẩm Tổ Yến rút lông của Vùng Đất Yến là những tổ yến được thu hoạch từ các nhà yến, sau đó tuyển chọn ra những tổ yến sạch nhất, đều nhất để sơ chế rút lông.

Công đoạn sơ chế tổ yến rút lông được thực thiện hoàn toàn thủ công, không sử dụng hóa chất, không pha trộn tạp chất, không dùng chất tẩy trắng trong quá trình sơ chế

Featured

     

     

TECHNICAL SPECIFICATIONS

    Không có tài liệu.
    Không có video.