Thiết bị điều khiển độ ẩm SHL-H-01


shl-h-01

Thiết bị điều khiển độ ẩm SHL-H-01

– Là sản phẩm điều khiển thiết bị ẩm, một thiết bị có thể điều khiển linh hoạt từ 1 đến 10 thiết bị phun sương tạo ẩm (gà) cho nhà yến.
– Ngoài khả năng điều khiển linh hoạt nhiều thiết bị, máy còn có cầu chì bảo vệ riêng giúp bảo vệ an toàn cho các máy phun sương gà và máy tạo ẩm khi có sự cố chạm chập về điện.

Featured

    TECHNICAL SPECIFICATIONS

      Không có tài liệu.
      Không có video.