Tủ điều khiển ẩm 4.0


chong-chay-phun-suong-ga-shl-02

Tủ điều khiển ẩm 4.0

Thông tin sản phẩm
– Báo nhiệt độ
– Báo độ ẩm
– Báo mức cạn nước
– Cài đặt thông số độ ẩm online
– Vận hành độ ẩm Phun Sương từ xa
Chống cháy, chống bó cứng mạt đạn
Ưu điểm
–  Một bộ điều khiển 4.0 điều khiển được 4 phun sương gà
–  Giao diện dễ dàng, DÙNG TRÊN IPONE VÀ phần mềm ANDROID

Featured

    tủ 4.0
    Thông tin sản phẩm
    - Báo nhiệt độ
    - Báo độ ẩm
    - Báo mức cạn nước
    - Cài đặt thông số độ ẩm online
    - Vận hành độ ẩm Phun Sương từ xa
    - Chống cháy, chống bó cứng mạt đạn
    Ưu điểm
    -  Một bộ điều khiển 4.0 điều khiển được 4 phun sương gà
    -  Giao diện dễ dàng, DÙNG TRÊN IPONE VÀ phần mềm ANDROID
    - Vận hành 24/24

TECHNICAL SPECIFICATIONS

    tủ 4.0
    Thông tin sản phẩm
    - Báo nhiệt độ
    - Báo độ ẩm
    - Báo mức cạn nước
    - Cài đặt thông số độ ẩm online
    - Vận hành độ ẩm Phun Sương từ xa
    - Chống cháy, chống bó cứng mạt đạn
    Ưu điểm
    -  Một bộ điều khiển 4.0 điều khiển được 4 phun sương gà
    -  Giao diện dễ dàng, DÙNG TRÊN IPONE VÀ phần mềm ANDROID
    - Vận hành 24/24
Không có tài liệu.