Tê Nhựa 8L


tnhua8l

Tê Nhựa 8L

Dùng để nối các nhánh phun sương trong nhà yến.

Featured

    TECHNICAL SPECIFICATIONS

      Không có tài liệu.
      Không có video.