Tê Nhựa 8L


tnhua8l

Tê Nhựa 8L

Dùng để nối các nhánh phun sương trong nhà yến.

ĐẶC TÍNH

    THÔNG SỐ KỸ THUẬT

      Không có tài liệu.
      Không có video.