Strong Aromatic 1 lit


strong-aromaking

Strong Aromatic 1 lit

Công dụng: Dẫn dụ chim yến về nhiều, tạo bầy đàn và sinh sản nhanh.
Dùng phun lên gỗ để sát trùng và diệt mốc lên gỗ trong nhà yến.

Featured

    TECHNICAL SPECIFICATIONS

      Không có tài liệu.
      Không có video.