Phun Sương Gà TL6500


phun-suong-ga-tl6500

Phun Sương Gà TL6500

Lưu lượng bơm: 4-5 lít/giờ
Công suất máy :120W
Phạm vi tạo ẩm: 40 – 50m2
Chất liệu nhựa: APS
Bạc đạn: SKF
Sản xuất: Việt Nam – SHL
Bảo hành: 12 tháng

Featured

    TECHNICAL SPECIFICATIONS

      Không có tài liệu.
      Không có video.