Pass inox (6 li)


vit_chu_l

Pass inox (6 li)

Kích thước 4*4cm
Ke góc vuông các chi tiết gỗ, pát đỡ
Rất chắc chắn và cứng cáp phù hợp cho hỗ trợ các kết nối thành phần ván, pát đỡ ke vuông, đỡ kệ.

Featured

    TECHNICAL SPECIFICATIONS

      Không có tài liệu.
      Không có video.