Ống nối 8L


ongnoinhua8l

Ống nối 8L

Để nối dây phun sương tại các vị trí thẳng khi hết ống phun sương.

Featured

    TECHNICAL SPECIFICATIONS

      Không có tài liệu.
      Không có video.