Lọc Không Có Đầu Răng


lockocodaurang

Lọc Không Có Đầu Răng

Phân loại lọc: Kiểu lọc thô
Chất liệu: Polypropylene
Tác dụng lọc ngăn: tạp chất, chất bẩn, ngoại vật không mong muốn có đường kính ≥ 5 Micron (5.10-6m)
Kích thước lõi lọc: 70×255 (mm)
Công nghệ sản xuất: USA
Thời gian thay lọc: 3 – 6 tháng

Featured

    TECHNICAL SPECIFICATIONS

      Không có tài liệu.
      Không có video.