Eco Aroma


eco-aroma-vung-dat-yen-shl-01

Eco Aroma

Công dụng:
– Dùng cho nhà yến mới, thay thế cho phân chim.
– Dùng cho nhà yến lâu năm không hiệu quả, tạo mùi bầy đàn đông đúc.
– Dùng khử mùi xi măng, mùi nhà mới xây, các mùi là, tạo môi trường thân thiện với chim yến.
Cách dùng:
Dùng 5 lít pha với tỉ lể 1:1, phun lên tường. Diện tích 200m2

Featured

    TECHNICAL SPECIFICATIONS

      Không có tài liệu.
      Không có video.