Dao lấy tổ yến loại thẳng


dao-lay-to-yen-vung-dat-yen-shl

Dao lấy tổ yến loại thẳng

– Dao lấy tổ yến một cách để dàng .
– Có thể soi trong tổ yến có trứng và chim non hay không.
– Chất liệu bằng inox

Featured

  TECHNICAL SPECIFICATIONS

   - Dao lấy tổ yến một cách để dàng .
   - Có thể soi trong tổ yến có trứng và chim non hay không.
   - Chất liệu bằng inox

  Không có tài liệu.
  Không có video.