Cây béc tắm chim inox


caytamchiminox

Cây béc tắm chim inox

Đầu béc được đúc bằng đồng cao cấp thích hợp với tắm chim ngoài trời.
Số béc phun: 5 lỗ giúp các tia sương phun đều xung quanh.

Featured

    TECHNICAL SPECIFICATIONS

      Không có tài liệu.
      Không có video.