Aroma king 2 lit


aromaking-2l

Aroma king 2 lit

Có chứa nhiều loại tiết tố và nhiều loại hương liệu tự nhiên tạo thành mùi thơm đặc biệt quyến rũ kích thích sự ham muốn của chim
để bắt cặp sinh sản

Featured

    TECHNICAL SPECIFICATIONS

      Không có tài liệu.
      Không có video.