Hội đồng thành viên sáng lập


anhca
Nguyễn Văn Tuấn (Yến Hàng Kiên Giang)

Anh Cả (Kiên Giang)

anh2
Đoàn Thế Mười (Đoàn Thế Mười)

Anh 2 (Bình Định)

anh_tung
Vũ Tùng Dương (Tùng Vũ)

Anh 3 (TPHCM)

anh_cuong
Nguyễn Kiên Cường (Nuôi Yến Việt)

Anh 5 (Cà Mau)

anh_dung
Trần Quốc Dũng (Tran Quoc Dung)

Anh 6 (TPHCM)

anhlam
Lê Văn Lâm (Lâm Lê)

Anh 7 (Bình Định)

a_thu
Phan Văn Thư (Thu Phan)

Anh 9 (Quảng Trị)

anh_linh
Nguyễn Duy Linh (Linh Lucky)

Anh 10 (Đà Nẵng)

anhlinh
Đinh Bộ Lĩnh (Đinh Bộ Lĩnh)

Anh 11 (Đồng Nai)

atuananh
Trần Tuấn Anh (Trần Tuấn Anh)

Anh 12 (Bình Phước)